DISCLAIMER EN PRIVACY VERKLARING

Ten behoeve van Nationaleinterieurbank.nl,  Natuursteenbladen.nl en Vloerboer.nl, hierna te noemen Nationaleinterieurbank.

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

Nationale Interieurbank  spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin Nationale Interieurbank als portal fungeert volledig en juist is, daarentegen kan Nationale Interieurbank niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. Nationale Interieurbank aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

De website van Nationale Interieurbank bevat de mogelijkheid om zowel door Nationale Interieurbank ontwikkelde software als door derden ontwikkelde software te downloaden. Nationale Interieurbank geeft geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek gebruiksdoel, de functionaliteit of bruikbaarheid van deze software. Nationale Interieurbank aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het downloaden, de installatie of het gebruik van deze software, behoudens bepalingen van dwingend recht inzake aansprakelijkheid.

De site van Nationale Interieurbank bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van Nationale Interieurbank liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Nationale Interieurbank Nationale Interieurbank is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Nationale Interieurbank geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Het technisch functioneren van de breedbandverbindingen vallen onder het risico van de exploitant van de breedbandverbinding. Nationale Interieurbank aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de breedbandleverancier. Nationale Interieurbank vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van Nationale Interieurbank en Nationale Interieurbank geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de site van Nationale Interieurbank Tevens is Nationale Interieurbank niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van Nationale Interieurbank die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is Nationale Interieurbank in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar: info@nationaleinterieurbank.nl

Copyrights

Nationale Interieurbank neemt uitdrukkelijk afstand van handelingen die inbreuk maken op auteursrechten en/of naburige rechten van rechthebbenden en hun rechtverkrijgenden. Indien u gebruik maakt van onze website bent u verplicht u te houden aan de geldende wetgeving

Privacyreglement

Nationale Interieurbank is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke gegevens van de deelnemers en bezoekers van deze website van essentieel belang is voor haar activiteiten.

Persoonlijke gegevens van deelnemers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Nationale Interieurbank houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) stelt.

Verwerking van persoonsgegevens

Eventueel door u verstrekte gegevens gebruikt Nationale Interieurbank uitsluitend voor intern gebruik. Wij verstrekken deze gegevens onder géén beding aan derden.

Clickgedrag

Op de website worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers zich identificeren bijgehouden. Zoals het IP-adres en het door u gebruikte operating system, webbrowser en de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Nationale Interieurbank haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Cookies

Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeur, worden bepaalde gegevens betreffende het gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde "cookies". Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede of geen werking voor bepaald actieve gedeelte van deze website.

Websites van derden

Op deze website staan hyperlinks naar andere websites.
Dit Privacy Reglement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website worden bezocht.

Vragen?

Voor vragen over dit Privacy reglement en/of de wijze waarop Nationale Interieurbank uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact op nemen met info@nationaleinterieurbank.nl

Deze versie is laatstelijk vastgesteld 22-06-2015

 

copyright Nationaleinterieurbank.nl 2004-2016

Vloerboer.nl  | Nationaleinterieurbank.nl |
Natuursteenbladen
Natuursteenbladen
natuurstenbladen
Adverteren op deze pagina?